توسل به قرآن

دی 12ام, 1395

یادکنیم که درموضوع توسل ،می توان قرآن راواسطه نمودوخداوندرا به آبرو وعظمت قرآن سوگند داد.امیرالمومنین علیه السلام درباره این موضوع فرموده اند:

فاسالوا الله به وتوجهوا الیه بحبه ...واعلموا انه شافع مشفع

با واسطه قرآن ازخدادرخواست کنیدوحاجت بطلبیدوبا دوستی  قرآن به خداتوجه نمایید وبدانید که قرآن شفاعت  کننده ای    است     که شفاعتش قبول  می شود.

حزیربن عبدالله از امام باقر  علیه السلام نقل  می کند که درشب قدر ،قرآن رادرمقابل خود باز می کنی وباواسطه نمودن آن به درگاه الهی ،این چنین  دعا می کنی وحاجت می طلبی:

اللهم انی اسالک بکتابک المنزل وما فیه وفیه  اسمک الاعظم  الاکبر واسماوک الحسنی ومایخاف ویرجی ان تجعلنی من عتقائک من الناروآنگاه  برای هر حاجتی  خواستی دعا می کنی.

نهج البلاغه  ،خطبه 176،ص252.

الکافی،ج2،ص629،حدیث9.

اشتراک گذاری این مطلب!

شهیدان زنده اند

دی 7ام, 1395

این حرف مانیست.قران می گوید شهدازنده اند. شهدا شاهدان این عالمند وبهتر اززمان حیات ظاهری خود،ازپس پرده خبردارند!دردوران جمع آوری خاطرات برای این کتاب ،بارها دست عنایت خداوحمایت های آقاابراهیم را مشاهده کردیم !بارها خودش آمدوگفت برای مصاحبه به سراغ چه کسی بروید!

امابیشترین حضور  آقاابراهیم ودیگر شهدا رادر حوادث سخت روزگارشاهدبودیم.این حضور ،درحوادث وفتنه های که در سالهای پس از جنگ پیش آمد به خوبی حس می شد.درتیرماه سال 1378فتنه ای رخ داد که دشمنان نظام بسیار به آن دل خوش کردند!اما خدا خواست که سرانجامی شوم ِ،نصیب فتنه  گران شود.درشب اولی که این فتنه به راه افتاد وزمانیکه هنوزکسی ازشروعدرگیریها خبرنداشت ،درعالم رویا سردار شهید محمدبروجردی را دیدم!ایشان همه بچههای مسجدرا جمع کرده بود وآن ها را سر یکی ازچهارراههای تهران  برد!درست مثل زمانی که حضرت امام وارد ایران شد  درروز 12بهمن هم مسئولیت انتظامات با ایشان بود.من هم با بچه های مسجددرکنار برادر بروجردی حضور داشتم .یکدفعه دیدم که ابراهیم هادی      وجواد افرا سیابی ورضا وبقیه دوستان شهید ما به کنار برادر بروجردی آمدند!خیلی خوشحال شدم می خواستم به سمت آنها بروم ،امادیدم که برادر بروجردی ،برگه ای دردست دارد ومثل زمان عملیات ،مشغول تقسیم نیروها  درمناطق مختلف تهران است!

اوهمه نیروهایش ازجمله ابراهیم رادر مناطق مختلف اطراف دانشگاه تهران پخش کرد!صبح روز بعد خیلی به این رویا فکرکردم یعنی چه تعبیزی داشت؟تااینکه رفقای ماتماس گرفتند وخبردرگیری دراطراف دانشگاه تهران وحادثه کوی دانشگاه   را اعلام کردند!

تااین خبرراشنیدم ،بلافاصله به یادرویای شب قبل   خودم افتادم.فتنه 78خیلی سریع به پایانرسید.مردم با یک تجمع مردمی در23تیرماه،خط بطلانی برهمه فتنه گرها کشیدند.درآن روز بودکه علی نصرالله رادیدم باآن حال خراب آمده بوددرراهپیمایی شرکت کند.گفتم :حاج علی ،تمام این فتنه راشهدا جمع کردند.حاج علی برگشت وگفت:مگه غیرازاینه ؟مطمئن باش کار خود شهدا بوده.

اشتراک گذاری این مطلب!

طب ناب

آذر 17ام, 1395

مواد غذایی کسل کننده رابشناسید

به گفته کارشناسان ،برخی مواد خوراکی موجب احساس خواب آلودگی وسستی درانسان می شود .برنج سفید،نان سفید،نخود،گوشت قرمز وشیرینی.

اشتراک گذاری این مطلب!

پیامبری از آسمان

شهریور 25ام, 1391

والا مقام محمد

تو را  نه از کودکی که حتی قبل از تولد می شناختند ، حتی بیشتر از خود ما ، آن زمان که عبدالله را قبل از دیدن چهره نورانیت ، در آغوش خاک نهان کردند ، آری  نه تنها تو را که دین جهانی را می شناختند وترسشان از این جهانی بودنش بود وبس

والا مقام محمد

1400 می گذرد و هنوزبرای خیلی ها تمسک به آیین تو جرم است و موجب ریختن خون پیروانت . قرنهاست که  از اسلام وحشت دارند و خواب در چشمان برخی خصوصا یهود صهیون ، جایی ندارد .

کابوس نامت ، مرامت و اطاعت از تو ؛ چون خوره ای جانشان را نشان کرده است و در این طریق برای کاستن از حب تو به مصداق : الغریق ، یتشبث بکل حشیش   شده اند .

والا مقام محمد

دراین روزها که به نام تو وبرای نابودی نامت حتی از هنر نیز استفاده می کنند

دراین روزها که به عمد در سالگرد آن حادثه مشکوک  که اگر مستقیم خود ساخته خودشان نباشد ، بی شک ساخته مغزهای پرورش یافته در بارگاه فکریشان است . مسلمانان را بار دیگر به خشونت و قتل متهم می کنند.

دراین روزها که جهان اسلام بیش از هر زمان دیگر به آرامش نیاز دارد

دوباره بر طبل خشونت اسلام و توهین به تو می کوبند.

والا مقام محمد

ما با تمام افتخار می گوییم مسلمانیم و صد البته می کوشیم تا در پیاده سازی سیره نبوی از هیچ تلاشی فرو گذاری نکنیم.

ما برآنیم تا رفتارمان ، پاسخی باشد بر تمام یاوه گویی های کسانی که می کوشند مسلمان را مساوی با خشونت ، جهالت و خونریزی معرفی کنند.

ما کونوا دعاه الناس بغیر السنتکم خواهیم  بود و با رفتارهای برخاسته از سیره رحمه للعالمینی شما رسول گرام ، به جهان ثابت خواهیم کرد که :

محمد  ( ص) تا ابد زنده است

دل نوشته اهانت به سول الله

شهریور 24ام, 1391

دیروز عظمت وجود فرزندت امام هادی*ع* را برنمی تابیدند امروز خودت را و این اولین بارشان نیست
قبلا هم بوده، اهانت دانمارک و فرانسه و امریکا را یادمان هست

ترسشان از بیداری مردم است و خورشیدی که وجودها را گرمی می بخشد اما نمی دانند که
هرگز نباید به سمت خورشید خاک بریزند!

زیرا که خورشید، حتی خاکی هم نمی‌شود. اما آن که این خطا را مرتکب شده است، خودش از دریافت نور خورشید محروم می‌شود.
مگر انسان‌ها می‌توانند خورشید را خاموش کنند؟
بدون شک نمی‌توانند.
مگر انسان‌ها می‌توانند دریای بی‌کران را خشک کنند؟
نه، هرگز نمی‌توانند.
یا مگر انسان‌ها می‌توانند عظمت کوه‌ها را زیر سوال ببرند؟
پاسخ روشن است، هرگز اینگونه نمی‌شود.

همان‌طور که خورشید خاموش نمی‌گردد،
دریای بیکران خشک نمی‌شود و عظمت کوه‌ها هم کتمان نخواهد شد؛ بزرگی، عظمت و کرامت امامان و پیشوایان دین ما هم مخدوش نخواهد شد. این خورشید جاده ی استقامتمان را تا ظهور مهدی*عج* روشن نگاه خواهد داشت.

                                                                        انشاالله