فرزندآسمانی

29ام خرداد, 1396

قدمهای اساسی برای داشتن فرزند ان صالح 

داشتن فرزندانی نیک سرشت وپاکدامن آرزوی هر پدرومادری است .رسیدن بهد این آرزوی بزرگ نیازمند آگاهی وبرنامه ریزی است که اولین قدمهای آنرا باید سالها پیش ازتولد فرزند برداشت وتا سالهای سال برآ؛ن مراقبت داشت .

1- پاکدامنی پدرومادرنقشی اساسی درسرشت کودکان خواهد داشت مادر کشتزاری است که نطفه فرزند انسان در وجود او ریشه می گیرد وروشن است که” زمین شوره سنبل برنیارد “از سوی دیگربذر بد حتی در زمین حاصلخیز میوه تلخ میدهد بنابراین قدم اول انتخاب همسری شایسته است  .

2-همانگونه که در کشت هربذری دردامان خاک رعایت زمان وروش کشت اهمیت دارد 

انعقادنطفه انسان نیز دارای آداب و شرایطی است که نقشی سرنوشت ساز ودرایجادنسلی سالم وصالح خواهدداشت .

3-غذای پاک وحلال درهمه عمر بخصوص دوران جنینی ،شیرخواری وخردسالی نقشی اساسی درخلق وخووسرشت انسان دارد چه اندازه می توان امیدبه سلامت نفس کودکی داشت که گوشت وخونش از لقمه حرام وحق الناس روییده باشد؟چگونه ممکن است گیاهی رابا آب مسموم آبیاری کرد وامیدبه میو های شیرین وآبدارازآن داشت غذای ناپاک وحرام دانسته یا نادانسته تاثیر عمیق خودرا برانسان خواهدگذاشت .

امام صادق (ع) می فرمایند:مال حرام درفرزندان آشکار می شود وروی آنهااثرمی گذارد.

رعایت این اصولمی تواند زمینه ساز تربیت فرزندانی با خلق وخوی آسمانی باشد.

اشتراک گذاری این مطلب!

دانی چراجبین علی راشکافتند؟

29ام خرداد, 1396

آسمان گریست وقتی که جهل فرق عدالت را شکافت جهل مردمانی دنیای کوچکشان تاب بزرگی علی (ع)را نداشت معیار کفر وایمانراتکفیر نمودند وحکم قرآن خودساخته شان رابر قرآن ناطق جاری ساختند.

دیگرامشب گدای مسکین درخانه علی را نزن شه ملک لافتی امشب به آرزوی دیرینه اش رسید .آرزویی که در لیله المبیت چشم اننتظارش بود آرزویی که دربدرواحدوخیبرواحزاب دردل داشت .شهادتی که حسن ختام پاکبازان حقیقت است.

بخشی ازوصیت نامه امیرالمومنین علی علیه السلام :امام (ع)پس از حمد خدا فرمود:فرزندم حسن !تووهمه فرزندان واهل بیتم وهر کس را که این نوشته من به اورسد را به امور ذیل توصیه وسفارش می کنم :تقوای الهی راهرگز ازیاد نبرید کوشش کنید تادم مرگ بردین خداباقی بمانید همه با هم به ریسمان خدا چنگ بزنید وبرمبنای ایمان وخداشناسی متفق ومتحدباشیدواز تفرقه بپرهیزید پیغمبرفرمود:اصلاح میان مردم ازنمازوروزه دائم افضل است وچیزی که دین را محومی کند فسادواختلاف است .

اشتراک گذاری این مطلب!

خاطراتی از مداحی از شهید ابراهیم هادی

31ام اردیبهشت, 1396

شب تاسوعا بوددر مسجد ،عزاداری باشکوهی برگزار شد . ابراهیم درابتدا خیلی خوب سینه می زد . اما بعد، دیگر اورا ندیدم !درتاریکی مجلس ،در گوشه ای ایستاده و آرام سینه می زد . 

سینه زنی بچه ها خیلی طولانی شد . ساعت دوازده شب بود که مجلس به پایان رسید . 

موقع شام همه دور ابراهیم حلقه زدند .گفتم : عجب عزاداری با حالی بود ، بچه ها خیلی خوب سینه زدند . 

ابراهیم نگاه معنی داری به من وبچه هاکرد وگفت :عشقتان رابرای خودتان نگه دارید !

وقتی چهره های متعجب مارادید ادامه داد :این مردم آمده اند تادر مجلس قمربنی هاشم علیه السلام خودشان رابرای یکسال بیمه کنند.

وقتی عزاداری شما طولانی می شود ، اینها خسته می شوند .شما بعداز مقداری عزاداری شام مردم را بدهید .

بعد هر چقدر می خواهید سینه بزنید وعشقبازی کنید ،نگذارید مردم در مجلس اهل بیت احساس خستگی کنند.

اشتراک گذاری این مطلب!

درمحضرنور

26ام اردیبهشت, 1396

امام زین العابدین علیه السلام می فرماید:زمانی که قائم ظهور کندخداوند آفت وگزند رااز هرمومنی برطرف می سازد و نیرویش رابه اوباز می گرداند .

آیه الله العظمی بهاءالدینی قدس سره می فرماید:اگرانسان ،دل خواهی وهوس خود راکنار بزند ودور بیندازد ،همه کارهای اودرست می شود … اجتماع ،محله ،دوست ،شرق و غرب بهانه است . این ها موانع اصلی نیستند ،انسان خود مانع ومانع تراش است .

 

 

 

 

 

بحارالانوار ج 52 ،ص 364.

 نردبان آسمان ،ص 29و30.

اشتراک گذاری این مطلب!

روحانیون نسبت به انتخابات بی تفاوت نباشند

26ام اردیبهشت, 1396

آیت الله فاضل لنکرانی با تاکید براینکه روحانیون نباید به بهانه درس وبحث نسبت به انتخابات بی تفاوت باشند ، گفت :امروزرابطه بین دین ونظام نه تنها غیرقابل اغماض ،بلکه یک رابطه کاملا ضروری است ،بنابراین برای بقای دین باید قدرت واقتدار این نظام راافزایش دهیم .به گزارش خبرگزاری حوزه از مشهد ،آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی ،7 اردیبهشت درنشست تخصصی “تربیت محقق مذاهب اسلامی “درمرکز فقهی ائمه اطهار علیه السلام مشهد تاکید کرد :هرطلبه ای دراین عصر باید نسبت به مسایل مهمی انقلاب ، مخصوصا درمسایل مهمی مانند انتخابات ریاست جمهوری حساس باشد ؛مبادا طلاب به دلیل درس وبحث ،نسبت با این گونه مسایل وشرکت مردم درپای صندوق های رای بی توجه باشند ؛امروز این موضوعات در حوزه علمیه منسوخ شده است .

اشتراک گذاری این مطلب!

 
روز دختران