خود را غریب یا رهگذر بدانیم

9ام اردیبهشت, 1396

اگرانسان ،خود رادراین دنیا غریب ونا آشنا ورهگذری بداند که لحظاتی رادر آن سپری می کند ،نا ملایمات وسختی های آن را آآزار دهنده نمی بیند .

پیامبر خدا ((ص )می فرماید:

دردنیا به گونه ای باش که گویا نا آشنا یارهگذر هستی وخودت را درزمره اهل قبور قرارده .

پس بیاییم خودمان رارهگذر بدانیم ناراحت تر زندگی کنیم .

اشتراک گذاری این مطلب!

اهتمام به غذای مقوی ومناسب

3ام اردیبهشت, 1396

تغذیه مناسب  وبه موقع درهمه حالات زندگی باید مورد توجه با شد ؛مخصوصا در مواردی که جسم وروح نیاز به رعایت بیش تری دارد .درامراض جسمانی زودتر به وضعیت غذایی مریض توجه می شود تا عوارض روحی ؛درحالیکه توجه به غذای مقوی دراین مورد نیز اهمیت خاصی دارد .شخص افسرده روحی چه بسا براثرافسردگی گرفتار نوعی بی اشتهایی باشد که به غذاهای معمول سایر افراد رغبت نکند؛دراین فرض نمی شود خود واطرافیان بی توجه باشند ،بلکه لازم است باایجاد تنوع درخوراک اوواستفاده ازمواد کم حجم مقوی این نقیصه جبران شود آرامش انسان درجهت تغذیه معده معمولا به نوعی آرامش درابعاد مختلف جسمی وروحی منتهی می شود ؛بالعکس گرسنگی شکم امورجسمی وروحی انسان را مختل می کند برای دستیابی به آرامش روحی این افراد غذای آنها نباید مورد غفلت باشد.

اشتراک گذاری این مطلب!

درمان افسردگی ،ازمنظرقرآن

3ام اردیبهشت, 1396

افسردگی ،اختلالی عاطفی است که سلامتی فرد ،روابط بین فردی ،کار وتوانایی لذت بردن اواززندگی ررا تحت تاثیر قرارمی دهد.افسردگی یک مانع سلامتی است که با صرف  غم واندوه متفاوت است ؛زیرا غم ،پاسخ طبیعی  به ازدست دادن است وشامل تغییراتی در خلق وخو،فعالیتها وفرایندها ی بدنی است ؛منتها این تغییرات به اندازه افسردگی ،شدید وگسترده نیست .دراکثر موارد ،مبتلایان با رجوع به متخصصان وروان شناسان زمینه درمان وبهبودی را دنبال می کنند والبته دربرخی ازموارد این بیماری با استفاده ازداروهای شیمیایی و…معالجه می شود ؛اما همانطور که نوعا متخصصان روان شناس هم توصیه می کنند ،در بسیاری ازموارد می توان به توصیه ها وراهکارها ی غیر دارویی دردرمان این عارضه کمک گرفت وچه بسا تاثیر آنهادر کنارداروها بسیار چشم گیر خواهد بود وگاهی به تنهایی نیز موثر است .

اشتراک گذاری این مطلب!

ماه رجب

20ام فروردین, 1396

ازپیامبراکرم صلی الله علیه وآله وسلم پرسیدند:کسی براثر ضعف یا بیماری یا بانویی که {براثرعادت ماهیانه }نمی تواند روزه ماه رجب بگیرد ،چه کند تا به ثواب آن دست یابد ؟فرمود:هرروز {به اندازه }یک گرده نان به مسکین صدقه بدهد .سسوگند به کسی که جانم درقبضه قدرت اوست ،هرگاه کسی این گونه صدقه بدهد به ثواب روزه ماه رجب ،بلکه بیشتر دست می یابد ،به گونه ای که اگر همه خلق ازآسمانیان وزمینیان برای محاسبه ثوابش گرد هم آیند به محاسبه یک دهم فضیلتها ودرجات بهشتی آن راه نمی یابند . 

 

 

 

الامالی ،صدوق ،ص 539،540.

اشتراک گذاری این مطلب!

استمرارنیکی به پدر

20ام فروردین, 1396

امام رضا علیه السلام ضمن توصیه به دعابرای پدر پس از مرگ وی گفتند:روایت شده که هرکس در حیات پدرش بااونیکی کند،ولی پس ازوفاتش برای اودعا نکند ،خدااورا “قاطع رحم"می نهد.

امام باقر علیه السلام فرمود:اگرکسی به پدرومادر خوددرزمان حیات آن دو نیکوکاربود،ولی  پس ازمرگ  آنان بدهکاریشان را نمی پردازدوبرای آنان استغفار نمی کند ،خداوی را عاق والدین به شمار می آورد.

قطع پیوند با پدر ومادر

خدا گسستن پیوند با پدرومادر را نکوهش کرده ودرباره آن تهدید کرده است . کسانی که پدرومادر خود را تحقیر وبه آنان اهانت می کنند ،به سرانجامی بدگرفتار می شوند.

درقرآن کریم آمده است :وآن کس که به پدرومادر خود،آنگاه که اورابه پذیرش فراخواندند ،گفت :اف برشما …اینان کسانی اند که آن سخن (وعده عذاب )درباره آنان به حقیقت پیوست ،درحالی که درمیان امتهای ازجنیان وآدمیان هستندکه پیش ازآنان در گذشتند .قطعا اینان زیانکارند.این آیه تنها درباره فرزندان کفرپیشه نیست ؛بلکه محور آن نکوهش اهانت وتحقیر پدرومادر است ؛چنانکه خدادرآیه ای دیگر این کار را نکوهش کرده وفرموده است :و…به آنان کلمه ای ناخوشایند مگوی وبا آنان  پرخاشگری مکن .

رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود:ازستم برپدرومادربپرهیزید؛زیرا بوی بهشت ازراهی هزار ساله به مشام میرسد ؛ولی عاق والدین …آن رانمی یابد.

امام صادق علیه السلام فرمود:پایین ترین مرتبه عاق پدرومادر شدن ،اف گفتن است .اگرخدا چیزی کمتراز اف گفتن نشان می داشت ،از آن نهی می کرد ؛همچنین می فرمود:هرکس به پدرومادر خود درحالی که به او ستم کرده اند خشمگینانه بنگرد ،خدا نمازش را نمی پذیرد.

 

الکافی،ج2،ص 349،ج5،ص 136،ج 2،ص 349.

اشتراک گذاری این مطلب!