شیوه صحیح زندگی درچندجمله

نوشته شده توسطمحمدی احمدآبادی 5ام دی, 1396

1- تغذیه سالم داشته باشید :یعنی کمترمصرف کنید :نمک ،قندهای ساده ،گوشت قرمز ،روغن حوانی وروغن جامد گیاهی ولبینات پرچرب 

بیشترمصرف کنید:سبزیجات ،میوه جات،روغن های مایع گیاهی وماهی 

2-روزانه 20تا30دقیقه ورزش کنید .

3- دخانیات مصرف نکنید ودرمحیطی که سیگار وقلیان کشیده می شود قرارگیرید .

4-ماهیانه وزن خودرااندازه گیری کنیدوآنرا در حدمطلوب نگه دارید .

5- به صورت دوره ای وضعیت سلامتی خودرا ارزیابی کنید.

راهکارهای مشاوره

نوشته شده توسطمحمدی احمدآبادی 2ام دی, 1396

درکردارو گفتارمان محبت خودرا نشان دهیم .

از فرزندانمان به صراحت تمجید کنیم .

واگذاری مسئولیت به فرزندان .

احترام به توانمندی وخودباوری آنان درهر حدی که باشد .

کمک به فرزندانمان تااز فرایند تصمیم گیری خویش آگاهی پیداکنند .

احترام گذاشتن به وسایل اختصاصی آنان مثل :اتاق ووسایل و…

وقتی روابط خوبی رابا دیگران ایجاد می کنند آنان را تایید کنیم.

به نام نامی حیدر

نوشته شده توسطمحمدی احمدآبادی 18ام شهریور, 1396

اینعیدازتمامی اعیادبرتراست 

خورشید شکفته در غدیر است علی                             باران بهارکویراست علی

عرفه

نوشته شده توسطمحمدی احمدآبادی 14ام شهریور, 1396

اعمال روز عرفه 

خوشا به حال کسانی که در صحرای عرفات دل به دریای معرفت زده اند رحمت خدا در این روز ان چنان براهل عرفات ریزان است که هیچ دستی ناامید باز نمی گردد .

رسول خدا (ص)فرمودند:گناه کارترین فرددر عرفات کسی است که ازآنجا بازگردد درحالی که گمان میبرد آمرزیده نخواهدشد.

وخوشا به حال کسانی که خودرا به سرچشمه معرفت امام ابا عبدالله الحسین (ع )در کربلا رسا نده اند که بهر ه شان کمتر ازاهل عرفات نیست .

وخوشا آنان که در شهرودیار خویش دلهایشان را بامعرفت جویان عرفات همراه می سازند .

بهترین دعا دراین روز دعا برای کسب معرفت امام زمان (عج )است که تنها راه شناخت خداوند است .

مردی ازیاران حضرت امام حسین (ع)عرضه داشت :ای پسررسول خدا (ص)پدرومادرم به فدای تو باد؛معرفت وشناخت خدا چیست ؟حضرت سیدالشهدا(ع)فرمودند:«آن است که اهل هر عصروزمانی ،امامی را که اطاعتش برآنهاواجب است را بشناسند.»

عیدقربان

نوشته شده توسطمحمدی احمدآبادی 14ام شهریور, 1396

اعمال روز 10ذی الحجه (عید قربان )

عید قربان یادگار ابراهیم خلیل الله است آن دم که به فرمان پروردگار اسماعیلش رابه قربانگاه برد وتیغ برگلوی اونهاد وارآزمون بندگی سربلند بیرون آمد وقهرمان توحید نامیده شد .

حقیقت عید قربان گشودن زنجیر تعلقات وذبح کردن نفس اماره پیش پای اراده الهی ورها شدن ازبردگی وقدم گذاشتن به وادی بندگی خداوند است .

عیربزرگ قربان فرصتی است برای رسیدن به قرب پروردگار عالم .اعمالی برای عید وجوددارد که هر یک می تواند مقدمه ای باشد برای راه یافتن به حقیقت این عید بزرگ.

*یکی از این اعمال نماز عید است که فضیلت فراوانی دارد نمازی که صبح روز عید به جماعت وزیر آسمان به جا آورده می شود .

*دیگر از اعمال این عید بزرگ قربانی کردن است که برکتی فراوان به همراه دارد.


 
نوروز 98